fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga już od czasu uzyskania orzeczenia

Fotorzepa, Bosiacki Roman Bos Roman Bosiacki
Podatnik, który dostanie orzeczenie o niepełnosprawności za lata ubiegłe, może skorygować uprzednio złożone zeznania podatkowe i skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
Zgodziła się na to [b]Izba Skarbowa w Warszawie (interpretacja z 29 lipca 2009 r., IPPB4-415-369/09-2/PJ)[/b].
Z pytaniem wystąpiła podatniczka, która w 2006 r. uległa poważnemu wypadkowi. Od tej pory stale korzystała z rehabilitacji (na jej potrzeby wykorzystywała samochód osobowy). W 2009 r. otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczeniem, że niepełnosprawność istnieje od października 2006 r. Zapytała więc fiskusa, czy może skorzystać za lata 2006 – 2008 z ulgi z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Izba zgodziła się na to. Odpowiadając na pytanie podatniczki, przypomniała, że wydatkami na cele rehabilitacyjne są wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z ordynacją podatkową podatnicy mogą skorygować złożone wcześniej deklaracje podatkowe. Skorygowanie polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA