fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Nauczyciel jedzie za granicę

www.sxc.hu
Państwo raz w roku pokryje koszty podróży nauczyciela pracującego za granicą.
20 października 2009 r. wchodzi w życie nowe[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327652] rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (DzU nr 164, poz. 1307)[/link].
Podstawowym świadczeniem dla tych osób będzie ryczałt na pokrycie utrzymania i zakwaterowania. Jego wysokość wynosi 250 proc. dodatku zagranicznego bazowego dla państwa, do którego dany nauczyciel wyjechał pracować. Kwota jest obliczana zgodnie z przepisami w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługującym członkom służby zagranicznej. Ponadto delegowany ma zagwarantowany zwrot kosztów ubezpieczenia od nagłych zachorowań, następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych. Zwracane mają być także koszty szczepień i badań lekarskich wymaganych w państwie, do którego wyjechał.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA