Która forma współpracy jest lepsza: staż czy praktyka absolwencka?

www.sxc.hu
Na tytułowe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo obie formy zdobywania doświadczenia zawodowego są korzystne pod względem finansowym. Ale różnią się sposobami: zawarcia, przebiegu i zakończenia
Chcemy zatrudnić młodego prężnego pracownika i przy tym nie zapłacić mu za dużo. Jak to zrobić? Ustawodawca nie ustaje w wysiłkach, by zaproponować nam optymalne rozwiązanie.[srodtytul]Dwie podstawy[/srodtytul]W ostatnim czasie pojawiła się zupełnie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321141]nowa ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU nr 127, poz. 1052, dalej ustawa o praktykach absolwenckich, obowiązuje od 28 sierpnia br.)[/link]. A na tym nie koniec.17 września weszło w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322876]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (DzU nr 142, poz. 1160, dalej rozporządzenie o stażach)[/link]. Doprecyzowuje ono zapisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL