Podatnik sam decyduje, jak numerować

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Gdzie powinienem szukać przepisów dotyczących wystawiania oraz numeracji faktur VAT?
Zasady wystawiania faktur oraz dane, jakie powinny one zawierać, określa rozdział 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.Wynika z niego, że faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT” wystawiają przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej.Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok jej wystawienia, a gdy data ta różni się od daty sprzedaży – również datę sprzedaży oraz numer kolejny faktury. Przepisy nie precyzują, co rozumieć przez „kolejny numer faktury”.Z ordynacji podatkowej wynika jednak, że podatnicy wystawiający rachunki obowiązani są kolejno je numerować. Zasadę tę można odnieść również do faktur. A to oznacza, że każdy podatnik sam ustala swóktury numerować po kolei i aby tym samym numerem nie było oznaczonych więcej faktur.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291169]rozporządzenie z 28 listopada ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL