Firmom trudno się obejść bez pieniędzy z banku

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Rola instytucji finansowej nie powinna się sprowadzać do udzielenia kredytu inwestycyjnego. Dla niewielkiej firmy równie ważna jest pomoc w przygotowaniu wniosku o pieniądze z UE
Dotacje z Unii Europejskiej mają postać zwrotu części nakładów poniesionych przez przedsiębiorcę. Od tego roku firmy mogą wprawdzie się ubiegać o zaliczki, ale praktyka pokazuje, że uzyskanie ich nie jest łatwe. Dlatego dla wielu przedsiębiorców niezbędnym etapem inwestowania za unijne pieniądze jest zaciągnięcie kredytu bankowego.Firmom potrzebny jest przede wszystkim kredyt pomostowy w wysokości odpowiadającej przyznanej dotacji. Tę część zobowiązania wobec banku przedsiębiorca spłaca stosunkowo szybko środkami z dotacji w momencie ich otrzymania. Spłata może być dokonana jednorazowo albo w transzach, w zależności od formy przekazywania pieniędzy, jaką przewiduje dany program pomocowy.Resztę inwestycji firma musi sfinansować z własnych środków, ale nie muszą to być pieniądze wyjęte z kasy. Zwykle na ten cel, czyli wkład własny, zaciągany jest klasyczny długoterminowy kredyt inwestycyjny. Może być on nieco tańszy niż standardowy kredyt inwestyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL