Wcześniejszy wykup też nie skutkuje korektą

Jeśli zechcesz wykupić przedmiot leasingu jeszcze przed zakończeniem umowy leasingu, również nie będziesz musiał korygować wcześniej odliczonego VAT i potrąconych kosztów
Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2008 r. (IBPP2/443-903/ 08/JJ)[/b].Odnosząc się do umowy leasingu finansowego, izba stwierdziła, że „wcześniejsza spłata wszystkich opłat leasingowych i przeniesienie praw własności nie będzie miało wpływu na rozliczenie podatku VAT ani nie spowoduje konieczności korekty podatku VAT”.Ta sama izba skarbowa wypowiadając się w sprawie korekty kosztów w leasingu finansowym w [b]interpretacji z 22 grudnia 2008 r. (IBPB3/423-846/08/AP)[/b], uznała, że „w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu finansowego korzystający nie musi dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów o poniesione w trakcie trwania umowy opłaty”.Natomiast brak obowiązku korekty kosztów w leasingu operacyjnym potwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu w [b]interpretacji z 26 czerwca 2009 r. (ILPB3/423-256/09-2/JG)[/b]: „jeżeli spółka zawarła umowę leasingu, która w momencie jej zawarcia spełniała warunk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL