Od kiedy wpłata na PFRON[

[b]Nasza firma na początku sierpnia miała 24 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat, a 17 sierpnia zatrudniła jeszcze jednego w takim wymiarze czasu pracy. Licząc średnią arytmetyczną (stan na początek miesiąca + stan na koniec miesiąca i wynik podzielić przez 2), mamy 24,5 pracownika.Czy obowiązek dokonania wpłaty na PFRON z powodu nieosiągania 6-proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych powstał od września i muszę w październiku pierwszy raz zapłacić PFRON, czy też miałam zaokrąglić te 24,5 i zapłacić już we wrześniu? Kiedy wysłać deklaracje? [/b]Pierwszą wpłatę z tytułu nieosiągania wskaźnika 6 proc. osób niepełnosprawnych wśród 25 pracowników firma będzie musiała wnieść za wrzesień. Dopiero w tym miesiącu liczba pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy będzie wynosiła 25 osób. A przecież, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych, liczbę zatrudnionych osób trzeba p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL