W 2010 r. mniej firm z pełną księgowością

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
W przyszłym roku spółki osobowe i przedsiębiorcy będą prowadzić księgi rachunkowe dopiero, gdy ich obroty przekroczą 5 067 120 zł
W stosunku do tego roku próg obrotów wzrósł prawie o milion złotych. Oznacza to, że mniej firm będzie musiało stosować przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9FE4EF9D4E4760CEAEB104DC48EF75A7?id=324433]ustawy o rachunkowości[/link]. Będą mogły wybrać księgę przychodów i rozchodów, której prowadzenie jest znacznie prostsze. To dla nich duże oszczędności, ponieważ za prowadzenie uproszczonej ewidencji biura rachunkowe biorą o wiele niższe wynagrodzenie.[b]Wyższy limit jest konsekwencją wzrostu kursu euro.[/b] Wynosi on bowiem równowartość 1,2 mln euro. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Limit na przyszły rok oblicza się więc według wczorajszego kursu, który wynosił 4,2226 zł. Tymczasem rok temu było to tylko 3,4083 zł.Próg ten istotny jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL