Od ustalonej podstawy zależy wysokość odpisów

Brak jest podstaw prawnych do ustalenia wartości początkowej budynku w związku z jego ulepszeniem na podstawie wyceny biegłego
Jeśli środek trwały uległ ulepszeniu, to jego wartość początkową powiększa się wyłącznie o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie.Do celów amortyzacji wartość początkową zaadaptowanego i rozbudowanego budynku można zatem ustalić wyłącznie poprzez podwyższenie przyjętej i prawidłowo ustalonej dotychczas wartości początkowej środka trwałego. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2009 r. ([b]IPPB1/415-480/09-2/EC[/b]).[srodtytul]Zasady są jasne i ważne[/srodtytul]Zgodnie z art. 22 ust. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7DE057CBF8E1190E937BFDD743896ADA?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [/link]kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23.Art. 22g określa zasady ustalania wartości początkowej środków...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL