fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 58 z 10 września 2009

[b]Umowy międzynarodowe[/b] (poz. 781 – 786):
- umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli, sporządzona w Warszawie 14 lipca 2008 r.,
- porozumienie między rządem RP a rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany umowy między rządem RP z rządem Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie 2 marca 2007 r., podpisane w Dżakarcie 3 lipca 2009 r.,
- porozumienie z 5 sierpnia 2009 r. między rządem RP a rządem Republiki Federalnej Niemiec o wygaśnięciu umowy między rządem RP a rządem RFN o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn 6 listopada 1992 r.,
- oświadczenia rządowe z 12, 13 i 25 sierpnia, że wskazane akty weszły w życie w 2009 r. (w kolejności): 1 sierpnia, 3 lipca i 5 sierpnia.
[b]Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej[/b] (poz. 787 – 788), dwie z 31 sierpnia, w sprawie:
rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.; 25 września,
wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2006 – 2010 (zmiana); 31 sierpnia.
[b]Zarządzenie prezesa NBP[/b] (poz. 789) z 1 września o wejściu do obiegu monet nominalnej wartości: 2 zł – 18 września, oraz 10 i 100 zł – 24 września, upamiętniających 100. rocznicę powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. [b] Obwieszczenie ministra sprawiedliwości[/b] (poz. 790) z 2 września o wolnych stanowiskach sędziowskich.
[b]Komunikat ministra rozwoju regionalnego[/b] (poz. 791) z 27 sierpnia w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej” 2007 – 2013.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=323731]M.P. nr 58[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA