fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa może być kosztowne

Obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
Wynika on wprost z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Co jednak oznacza? Jakie informacje mogą narazić firmę na szkodę? Czy można zabezpieczyć się przed niekorzystnymi działaniami pracowników? A co robić, gdy do naruszeń dojdzie? Zobaczmy, co mówią obowiązujące przepisy.[srodtytul]Niedozwolona rywalizacja[/srodtytul]O tajemnicy handlowej słyszy się wiele. Jednak takiego terminu nie znajdziemy w przepisach prawa. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170546]Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)[/link] posługuje się pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy przez taką tajemnicę rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA