fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finansowanie

Nie zawsze ubezpieczyciel za ciebie zapłaci

Arkadiusz Rembowski dyrektor ds. rozwoju produktów finansowych Money Expert
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy ubezpieczenie od bezrobocia na pewno wybawi z kłopotów kredytobiorcę, którego nie stać na spłacanie rat mieszkaniowych? Kiedy warto je wykupić i w zamian za jaką ochronę? W jakiej sytuacji firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za bezrobotnego raty?
[b]Rz: Jak ocenia pan przydatność ubezpieczenia od bezrobocia, które proponują banki osobom zaciągającym kredyty hipoteczne? Czy chodzi tu głównie o dodatkowy zarobek dla banku, czy jest to zabezpieczenie dla klienta?[/b]
[b]Arkadiusz Rembowski:[/b] Oczywiście sprzedaż każdego dodatkowego produktu, jakim może być ubezpieczenie, zwiększa przychody banku. Jednocześnie spełniony zostaje również drugi element, czyli zabezpieczenie dla klienta. Dzięki ubezpieczeniu klient zabezpiecza swoją płynność finansową na wypadek utraty stałego źródła dochodów. W związku z tym w pewnych warunkach jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron umowy kredytowej.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że niektóre banki premiują klientów nabywających ubezpieczenie od bezrobocia poprzez obniżenie marży lub prowizji, ewentualnie zamianę prowizji bankowej na ten koszt ubezpieczenia w tej samej wysokości. Dlatego też konieczna jest kalkulacja, czy w danych warunkach dodatkowy zakup nam się opłaca. Pewne jest, że nie należy wykluczać danej oferty bez zbadania potencjalnych korzyści.
[b]Pod jakimi warunkami takie ubezpieczenie ma sens – jak praktycznie można z niego skorzystać?[/b]
Ubezpieczenie będzie miało sens, jeśli w okresie, na który zostaje wykupione (np. trzy lata od uruchomienia kredytu z możliwością odnowienia), prawdopodobna jest utrata płynności finansowej przez kredytobiorcę. Dlatego należy sprawdzić, jakie okoliczności muszą towarzyszyć utracie stałego źródła dochodu, by towarzystwo ubezpieczeniowe honorowało nasze zabezpieczenie. Nie można więc liczyć na wypłacenie odszkodowania przez ubezpieczyciela, gdy kredytobiorca rozwiąże umowę z dotychczasowym pracodawcą za porozumieniem stron lub poprzez jednostronne oświadczenie woli skierowane do swojego pracodawcy.
Ubezpieczenie od bezrobocia spełni swoją funkcję, gdy kredytobiorca otrzyma wypowiedzenie od pracodawcy. Zatem szczególnie osoby pracujące w miejscowościach oraz sektorach gospodarki narażonych na bezrobocie i wrażliwych na brak koniunktury, z dużym prawdopodobieństwem objęcia restrukturyzacją, a jednocześnie pragnące realizować swoje potrzeby mieszkaniowe, posiłkując się kredytem, powinny wykupić wspomniane ubezpieczenie.
[b]Jakie są pułapki i ograniczenia przy zawieraniu takich ubezpieczeń? Na co uważać, decydując się na wykupienie takiej polisy?[/b]
Zawsze należy poprosić o udostępnienie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), które zostały opracowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu m.in. zapoznamy się z zasadami regulującymi warunki wypłaty odszkodowania.
Należy pamiętać, że osoba wykonująca czynności agencyjne musi nam udostępnić OWU. W razie odmowy powinna się uruchomić czerwona lampka. Z prośbą o wyjaśnienie terminów zawartych w OWU możemy zwrócić się np. do doradcy finansowego, który nie tylko pomoże w wyjaśnieniu terminów, ale i przedstawi ofertę konkurencyjną.
[b]Ile kosztuje ubezpieczenie od konsekwencji bezrobocia? Jak jest zwykle kalkulowane, o ile podwyższa ratę kredytową?[/b]
Ubezpieczenie przeważnie jest skalkulowane tak, by kredytobiorca opłacił je w całości, tj. za cały okres ubezpieczenia z góry. Zatem w zależności od okresu ubezpieczenia, np. od roku do sześciu lat, ten koszt będzie zdecydowanie różny. Standardem jest, że bank kredytuje wyliczoną składkę za cały okres ubezpieczenia, czyli dolicza ją do kredytu.
Koszt ubezpieczenia waha się w przedziale od 1,5 do 3,5 proc. Będzie to uzależnione nie tylko od okresu ubezpieczenia, który wybierzemy, ale także dodatkowych wariantów dołączonych do ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu, jak ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie kosztów pogrzebu lub kosztów hospitalizacji. Np. przy kredycie 300 tys. zł zaciągniętym na 35 lat i składce ubezpieczenia 2 proc. rata może być wyższa o około 40 zł – zatem niewiele w stosunku do korzyści, jakie można zyskać dzięki dodatkowej ofercie.
[b]Z kim kredytobiorca je zawiera: z bankiem czy wskazaną przez niego firmą ubezpieczeniową, czy też sam szuka takiej oferty na rynku?[/b]
Kredytobiorca przystępuje do grupowego ubezpieczenia, tym samym zostaje włączony do grona osób ubezpieczonych. Podmiotem ubezpieczającym jest bank, który zawarł umowę z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym. Na podstawie tej umowy kredytobiorcy, podpisując deklarację, która stanowi potwierdzenie woli przystąpienia do ubezpieczenia, zostają objęci ochroną.
Kredytobiorca nie musi więc szukać takiej oferty indywidualnie, gdyż duża grupa banków oferuje takie rozwiązanie wraz z kredytem. Ponadto zakup ubezpieczenia w banku, który udziela kredytu, ułatwia kredytobiorcy sfinansowanie składki poprzez doliczenie jej do kwoty udzielonego kredytu hipotecznego. W przeciwnym wypadku kredytobiorca musiałby sam sfinansować składkę i przelać ja na rachunek towarzystwa ubezpieczeniowego.
[b]Czy banki oferują takie ubezpieczenia jako obowiązkowe przy kredycie hipotecznym, czy jest to dobrowolne zobowiązanie?[/b]
Ubezpieczenie jest dobrowolne. Należy przeanalizować wynikające z niego korzyści. Jeśli bank w standardzie oferuje nam 2 procent prowizji bankowej, a jednocześnie możliwość zamiany tego kosztu na składkę ubezpieczeniową, na pewno warto zaakceptować taką propozycję.
[ramka][b]Jakie inne ubezpieczenia proponowane przez banki warto wziąć pod uwagę przy zadłużaniu się na mieszkanie? Które są warte polecenia, a które powiększają tylko ratę kredytową o składkę?[/b]
>> Wśród innych ubezpieczeń, które bank może zaoferować, mogą się znaleźć ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie na wypadek zgonu, program regularnego oszczędzania, a nawet OFE.
>> Każdą ofertę należy dokładnie przeanalizować, większość z nich będzie dobrowolna, jednak na pewno bank będzie bezwzględnie wymagał ubezpieczenia nieruchomości od ognia.
>> Skorzystanie z oferty banku (zamiast indywidualnego wyszukiwania oferty) jest pewnym ułatwieniem, gdyż kredytobiorca nie musi pamiętać o konieczności odnawiania ubezpieczenia każdego roku i cedowania wynikających z polisy praw na bank.
>> Oferty dodatkowych produktów, niezależnie od tego, czy są to ubezpieczenia, czy karta kredytowa, lokata lub rachunek, mogą pozytywnie przełożyć się na cenę kredytu – bank może np. obniżyć marżę kredytu.
[i]źródło: Money[/i][/ramka]
[ramka][b]Jak skorzystać z ustawowej pomocy dla bezrobotnych kredytobiorców[/b]
>> 5 sierpnia weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
>> Według jej przepisów pomoc państwa może być przyznana kredytobiorcom, którzy utracili nie z własnej winy i nie na własne życzenie pracę etatową lub zakończyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 r. i zarejestrowali się jako bezrobotni (uzyskali prawo do zasiłku i w dniu złożenia w powiatowym urzędzie pracy wniosku o pomoc państwa – mają na to czas do 31 grudnia 2010 r. – posiadali status bezrobotnego).
>> O pomoc państwa mogą wnioskować także małżeństwa, między którymi istnieje wspólność majątkowa, nawet jeśli pracę utracił ten z małżonków, który nie jest stroną umowy kredytowej.
>> Wysokość miesięcznej pomocy państwowej wynosi maksymalnie 1200 złotych, jest udzielana na 12 miesięcy i obejmuje zarówno ratę kapitałową, jak i odsetkową.
>> Pomoc państwa nie jest bezzwrotna. Zgodnie z ustawą zwrot pieniędzy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy, i jest dokonywany przez osiem kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy funduszu pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.
>> BGK zaprzestaje przekazywania rat, gdy uzyska informację dotyczącą tego, że: uprawniony do pomocy utracił status bezrobotnego, przedmiot kredytowania został zbyty, umowa kredytowa została wypowiedziana, kredyt został spłacony lub z przedmiotu kredytowania podjęte zostały czynności egzekucyjne.
[i]źródło: Money[/i][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA