fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Import usług ubezpieczenia w transporcie

Nasza firma świadczy usługi transportowe dla zleceniodawców z różnych państw UE. Od jednego z nich otrzymaliśmy notę, na której zostały wykazane koszty ubezpieczenia pokryte przez zleceniodawcę, i jesteśmy obowiązani je zapłacić. Jak potraktować tę notę?
Gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Tak wynika z art. 28 dyrektywy VAT 2006/112/WE. Zatem zagraniczną firmę wystawiającą notę należy traktować jako świadczącą usługę ubezpieczenia. Dla czytelnika będzie to więc import usług, od których VAT powinien być rozliczony w Polsce.Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 (czyli usługobiorca usług świadczonych przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza Polską).Z art. 27 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że jeśli usługi ubezpieczenia są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA