fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź, czy wiesz, jak oceniać ryzyko zawodowe

Każdy pracodawca ma obowiązek analizować i dokumentować prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne, które je zmniejszają
Informuje też pracowników o ewentualnych zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy.Takie działania to po prostu profilaktyka ochrony zdrowia. Obowiązek jej stosowania nakłada na pracodawcę kodeks pracy w art. 226. Ale nie tylko. Wynika on także z licznych rozporządzeń dotyczących BHP pracy. Czym jest owe ryzyko zawodowe? Jak postępować, by było jak najmniejsze?[srodtytul]Co to takiego...[/srodtytul]Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu jej wykonywania. Taką definicję zawiera polska norma PN-N-18002 oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Ocena takiego ryzyka zawodowego ma na celu dokładne sprawdzen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA