fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gmina przeliczy dochody sprzed lat

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Do 8 sierpnia można występować o przyznanie zaległych świadczeń rodzinnych.
Tylko kilka dni mają świadczeniobiorcy na złożenie skargi o wznowienie postępowania przez gminę na podstawie art. 145a § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5DB5DD09C60D5F8040F8052C90FA456F?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca br. ([b]sygn. P 45/08[/b]).
Chodzi o sytuację, gdy w jednym roku kalendarzowym – bazowym, za który zainteresowany załączał do wniosku zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach – członek rodziny utracił i uzyskał dochód. Dotyczy to lat 2006 – 2007. 8 lipca br. wszedł w życie wyrok, który uznał za niekonstytucyjne przepisy określające zasady oceny sytuacji majątkowej rodziny w takim wypadku. TK stwierdził, że § 17 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=178004]rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne[/link] jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji w związku z art. 23 ust. 5 i art. 5 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CA4D6796DCE888838937C0504AB0336D?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link]. Od tego czasu gminy nie stosują zakwestionowanego przepisu.
W razie utraty i uzyskania dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy gmina musi pomniejszyć dochód rodziny o dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o zasiłek. Dotychczas nie było to możliwe.
Ci, którym z tego powodu odmówiono świadczeń rodzinnych, mogą jeszcze zgłaszać do gmin skargi, a te wznowią postępowania i ewentualnie dadzą pomoc. Zgłosiło się jednak niewielu zainteresowanych.
Realizatorzy świadczeń wskazują, że wyrok spowodował niespójność w przepisach odnoszących się do różnych form wsparcia rodziny. – Takiej skargi nie da się złożyć w wypadku zaliczek alimentacyjnych, chociaż przyznając je, stosowaliśmy te same zasady ustalania dochodu. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej odsyłała bowiem do reguł ustalania sytuacji majątkowej obowiązujących przy świadczeniach rodzinnych – zauważa Małgorzata Harasimowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM w Toruniu. Co więcej, zakwestionowany sposób ustalania dochodu nadal obowiązuje – przy przyznawaniu świadczeń alimentacyjnych. Niekonstytucyjny przepis z rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych powtarza bowiem w § 11 ust. 2 rozporządzenie wykonawcze do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=19A6DA01639D9F831D5C7B9CE8F95C37?id=295707]ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA