fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Czy jest podatek od podarowanego kredytu?

www.sxc.hu, scol22 scol22 Sophie scol22
[i][b]Moja córka z chłopakiem - (jeszcze nie są w związku formalnym - kupili mieszkanie od dewelopera (akt notarialny na współwłasność). Ponieważ nie mieli oni zdolności kredytowej, my - jej rodzice oraz rodzice jej chłopaka - wzięliśmy kredyt bankowy na realizację zakupu. Aktualnie spłacamy raty kredytu (transakcja miała miejsce w tym roku). Moje pytanie brzmi: czy w opisanej sytuacji wystąpił obowiązek podatkowy, a jeśli tak to jaki, jakie są terminy, stawki itp? Czytałem, że spadek od darowizn został zniesiony, ale jakieś zgłoszenie należy zrobić. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii albowiem nie chciałbym podpaść fiskusowi lub obciążać dzieci.[/b][/i]
(nazwisko do wiadomości redakcji)
[b] Odpowiada Edyta Koślacz, certyfikowana księgowa, ProPIT Biuro rachunkowe, www.propit.com.pl [/b]
Jak rozumiem pieniądze, które z tytułu udzielonego kredytu otrzymali Państwo od banku, podarowali Państwo swoim dzieciom, w okresie gdy kupowały one mieszkanie tj. w styczniu br. Prawdopodobnie zarówno Pana córka jak i jej chłopak otrzymali po takiej samej kwocie darowizny. Jeżeli stan faktyczny zgadza się z moimi przypuszczeniami, to wówczas jest możliwość uniknięcia podatku.
Generalnie darowizny, również pieniężne, są opodatkowane na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314797]ustawy o podatku od spadków i darowizn[/link]. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na obdarowanym, czyli w przedstawionym przypadku – na dzieciach. Jednak od początku 2007 roku darowizny między rodzicami a dziećmi, bez względu na wysokość, mogą skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania – pod pewnymi warunkami.
Po pierwsze fakt przekazania pieniędzy musi być udokumentowany dowodem przekazania na rachunek bankowy obdarowanego albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Drugi warunek dotyczy zgłoszenia otrzymania darowizny w odpowiednim terminie w urzędzie skarbowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nabycie darowizny następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W takim przypadku nabycie darowizny zgłosi notariusz.
Państwa dzieci powinny zatem zgłosić nabycie darowizny w formie środków pieniężnych w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przedstawionej sprawie obowiązek podatkowy powstał z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, czyli w dniu przekazania kwoty darowizny dzieciom.
Zasady liczenia terminów w postępowaniu podatkowym regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli np. przekazanie kwoty pieniężnej odbyło się 25 stycznia, to termin do złożenia stosownych dokumentów naczelnikowi urzędu skarbowemu minąłby 25 lipca br.
Zgłoszenie darowizny polega na złożeniu w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza podatkowego SD-Z2 - „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych”.
Jeżeli termin 6 miesięczny już upłynął i Państwa córka wraz z chłopakiem nie dokonali zgłoszenia w urzędzie, wówczas, niestety, przedmiotowa darowizna nie może skorzystać ze zwolnienia w całości. W takiej sytuacji, nabycie darowizny środków pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. A zatem zwolnieniu od opodatkowania będzie podlegała kwota otrzymana przez każdego obdarowanego w wysokości 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny. Warunkiem zastosowania takiego zwolnienia jest przeznaczenie otrzymanych pieniędzy w ciągu 12 miesięcy od dnia dokonania darowizny na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. W przedstawionym stanie faktycznym dzieci od razu przeznaczyły kwotę darowizny na tzw. cele mieszkaniowe. Stąd część otrzymanych przez nich środków pieniężnych skorzysta ze zwolnienia. Jeżeli darowizny dokonało tylko jedno z rodziców, to zwolnieniu będzie podlegała kwota 9.637 zł. W przypadku darowizny od obojga zwolniona jest kwota 19.274 zł. Tak samo sytuacja będzie się przedstawiała po stronie chłopaka Państwa córki. Uogólniając można powiedzieć, że dzieci mogą łącznie liczyć na zwolnienie od podatku kwoty 38.548 zł. Pozostała część podarowanych pieniędzy podlega opodatkowaniu według właściwych stawek podatkowych.
Pozostała kwota darowanych pieniędzy podlega opodatkowaniu w zależności od wysokości darowizny. Osobno trzeba tu rozpatrywać darowiznę Państwa dla córki i osobno darowiznę rodziców jej chłopaka.
Podatek wynosi 3 proc. przy darowiźnie do kwoty 10.278 zł. W przedziale od 10.278 zł do 20.556 zł podatek wynosi 308,30 gr i 5 proc. nadwyżki ponad 10.278 zł W przypadku kwot ponad 20.556 zł podatek wynosi 822,20 gr i 7 proc. nadwyżki ponad 20.556 zł.
Jeśli obdarowany nie może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, powinien zgłosić otrzymanie darowizny w urzędzie skarbowym na druku SD-3 „Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych”.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA