Obowiązek korekty odliczenia przy zmianie przeznaczenia usługi

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Korekta odliczenia VAT w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT może dotyczyć tylko takiej usługi, która wcześniej była wykorzystana do działalności opodatkowanej i w związku z tym podatnik odliczył podatek naliczony, a następnie zmienił jej przeznaczenie i wykorzystał ją do działalności zwolnionej
Wówczas odliczenie nie przysługuje i powstaje obowiązek korekty wcześniejszego odliczenia.[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 28 maja 2009 r. (III SA/Wa 2732/08).[/b]Przygotowując się do nabycia spółki zależnej, spółka poniosła koszty doradztwa (podatkowe, prawne, finansowe) oraz koszty obsługi transakcji nabycia akcji. Zgodnie z uzyskaną wcześniej interpretacją miała prawo do odliczenia VAT od tych usług.Na rzecz nabytej spółki świadczyła usługi konsultingowe opodatkowane 22 proc. VAT i odliczała podatek naliczony od towarów i usług kupowanych w związku z prowadzoną działalnością. Planuje połączenie ze spółką zależną poprzez przejęcie całego jej majątku w zamian za akcje wydane wspólnikom spółki zależnej (tzw. łączenie się przez przejęcie). Po połączeniu spółka przejmująca będzie kontynuować działalność gospodarczą dotychczas prowadzoną przez spółkę zależną, tj. usługi kompleksowej opieki medycznej, zaniecha natomiast świadczenia usług...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL