Nie wszystkie należności uda się rozliczyć tak samo

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Sposób ujęcia kosztów podatkowych zależy od tego, czy są one bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, czy też pośrednio
Nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko taki, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.[srodtytul]Tylko uzasadnione[/srodtytul]Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że ich poniesienie miało na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Wszystkie koszty muszą się łączyć z przychodem, część w sposób bezpośredni, a część pośredni. Wydatki niespełniające definicji kosztów zawartej w art. 15 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E136022462F523B5E1C8A92DB9000C47?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL