Wypowiedzenie też po ujawnieniu firmowej tajemnicy

www.sxc.hu
Zachowanie w sekrecie niektórych informacji dotyczących technologii, powiązań handlowych lub marketingu przesądza czasami o sukcesie przedsiębiorcy na rynku. Dlatego istotne znaczenie praktyczne ma ochrona tajemnicy pracodawcy
Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych, określonych wyraźnie w art. 100 § 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0241488C2C4C71974B1ED5BAF8169440?id=76037]k.p.[/link], jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obciąża on każdego podwładnego z mocy prawa, niezależnie od wprowadzenia w tym zakresie zapisów w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy umowie o pracę. Co to oznacza?[srodtytul]Żeby nie było szkody[/srodtytul]Obowiązek ten to powinność zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których upowszechnienie mogłoby spowodować szkodę pracodawcy. Został on wprawdzie sformułowany bardzo ogólnie, ale jego uszczegółowienie może być dokonane przez pracodawcę w formie wewnętrznych zarządzeń czy instrukcji.Tajemnicę pracodawcy mogą stanowić informacje na tyle istotne, że ich ujawnienie mogłoby narazić go na powstanie szkody. Ponadto powinny to być informacje związane...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL