Tylko niektóre wydatki potwierdzi dowód wewnętrzny

Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogę robić zapisy na podstawie dowodów wewnętrznych?
[b]Tak[/b] Trzeba jednak pamiętać, że dowody wewnętrzne mogą być sporządzane tylko w przypadkach wymienionych w § 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokumentować w ten sposób można m.in. koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, a także np. wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi.Dowody wewnętrzne powinny być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określając: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=841AC43F6076230A2277D133DA46E4BF?id=170518]rozporządzenie ministra finansów z 28 sierpnia 2003 r. w spraw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL