Nie każde umorzenie odsetek ma ten sam skutek

Fotorzepa, Darek Golik
Czy umorzone w wyniku ugody z bankiem kwoty kredytu na budowę oraz odsetek skapitalizowanych i karnych stanowi przychód z innych źródeł?
Otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego części.[b]Jeśli zaś chodzi o odsetki od kredytu, to zmiana ich wysokości w stosunku do pierwotnej umowy kredytowej mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów kredytowych i nie wywołuje skutków podatkowych.[/b]Dotyczy to zarówno odsetek od kredytu za okres przypadający po zmianie warunków naliczania odsetek, jak i za okres przed zmianą warunków umowy, ale takich, których w dniu zmiany wysokości odsetek termin płatności jeszcze nie nastąpił (odsetek należnych, ale niewymagalnych).[b] Odsetki karne należy zaś rozpatrywać w zależności od treści umowy i sposobu ich naliczania.[/b] Jeżeli umowa określa zasady naliczania podwyższonych odsetek od nieterminowych spłat rat kredytu i wiąże nimi strony umowy, to traktujemy je tak jak odsetki wymagalne. Jeśli zaś umowa daje wierzyci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL