Wydatki na wyposażenie stanowiska da się odzyskać

Czy to prawda, że jeżeli przyjmę do firmy niepełnosprawną osobę bezrobotną, to dostanę zwrot kosztów, które poniosę na wyposażenie jej stanowiska pracy?
[b]Tak. [/b]Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.Taka refundacja odbywa się na wniosek zainteresowanego i jest ograniczona kwotowo. Jej limit to wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie pracował niepełnosprawny.Zwrot dotyczy też kwoty niepodlegającego odliczeniu VAT i akcyzy.Samego zwrotu dokonuje starosta. Warunkiem uzyskania pomocy jest zawarcie umowy między pracodawcą a starostą. W niej określone będą warunki i wysokość refundacji. Warto pamiętać, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. Warunkiem zwrotu koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL