Wyłącznie angaż pracowniczy

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
W latach 90. nasz pracownik prowadził działalność gospodarczą w Niemczech. Obecnie w Polsce zatrudniamy go na umowę o pracę. Czy okres prowadzenia biznesu musimy zaliczyć do jego stażu pracowniczego?
[b]Odpowiada Ewa Grabowska, główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej[/b][b]Nie. [/b]Zgodnie z art. 22 § 1 k.p. okresem zatrudnienia jest tylko okres wykonywania pracy w zakresie pracowniczego stosunku pracy, którego stronami są pracodawca i pracownik. Przez okresy zatrudnienia rozumie się okres pozostawania w stosunku pracy, czyli pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do uprawnień pracowniczych wlicza się także zagraniczną pracę sezonową.Zatem miesięcy czy lat prowadzenia działalności na własny rachunek – bez względu na to, gdzie się ona odbywała, w Polsce czy za granicą – nie uwzględniamy do zatrudnienia w rozumieniu prawa pracy. Działalność gospodarcza bowiem to odrębny rodzaj aktywności zarobkowej uregulowany [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C305C540FE...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL