fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychodem przedsiębiorcy będzie wartość nieruchomości

Rzeczpospolita
Wartość wnoszonej przez indywidualnego przedsiębiorcę do spółki osobowej nieruchomości, będąca podstawą do ustalenia udziału kapitałowego, stanowi jego przychód z działalności gospodarczej
Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą podlegającą ustawie o PIT często decydują się na przystąpienie do spółki osobowej. Przedsiębiorcy ci wnoszą wkład w postaci majątku wykorzystywanego w dotychczasowej działalności, np. nieruchomości. W praktyce powstają jednak wątpliwości, jak należy prawidłowo rozliczyć tego rodzaju transakcje pod względem podatkowym.[srodtytul]W zamian jest udział[/srodtytul]Otóż zgodnie z kodeksem cywilnym spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wniesienie do takiej spółki wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie na nią własności danej rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu. Wnoszący wkład otrzymuje udział równy wartości wkładu określonego w umowie spółki, który stanowi podstawę do określenia praw lub ob...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA