fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Decyzję wydaną bez podstawy prawnej trzeba uchylić

Konstytucja formułuje zasadę wyłączności ustawowej, nakazującej nakładanie podatków wyłącznie w drodze ustawy. Warunek drogi ustawowej wyklucza regulację w drodze rozporządzeń
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 27 maja 2009 r., I SA/Bk 5/09[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Urząd skarbowy uznał prowadzoną przez podatnika księgę przychodów i rozchodów za nierzetelną w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Takiego samego zdania była izba skarbowa. Organy wskazywały na nieprawidłowości w zakresie wyceny produkcji w toku oraz sposobu ujmowania do opodatkowania produkcji niezakończonej.W tej sytuacji podatnicy złożyli skargę do sądu.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA skargę uwzględnił. Przypomniał, że stosownie do § 29 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=87DF5F2E625CE50421159444FAAE48CF?id=170518]rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 15 grudnia 2000 r.[/link] prawodawca nakazał przy działalności usługowej i budowlanej wyceniać produkcję niezakończoną według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów m...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA