fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 czerwca 2009

[b]PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA[/b]
- znowelizowana 19 marca ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; o istocie wprowadzonych zmian pisał u nas niedawno, 4 czerwca na, prezes Prokuratorii ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312526]DzU nr 79, poz. 660[/link]); „[link=http://www.rp.pl/artykul/4,318760_Adwokata_Skarbu_Panstwa_czeka_zalew_nowych_spraw.html]Adwokata Skarbu Państwa czeka zalew nowych spraw[/link]”
[b]RATYFIKACJE[/b]
- ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta RP umowy między rządem RP a ONZ o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze 18 września 2008 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312520]DzU nr 79, poz. 661[/link])
[b]KODEKS DROGOWY[/b]
- głównie opłaty ewidencyjnej dotyczą zmiany wprowadzone 2 kwietnia do Prawa o ruchu drogowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312534]DzU nr 79, poz. 663[/link]); „[link=http://www.rp.pl/artykul/4,318758_Wieksze_pieniadze__na_ewidencje.html]Większe pieniądze na ewidencję[/link]”
[b]UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI[/b]
- wieloletni program „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” został przedłużony do 2015 r., czyli o pięć lat; związane z nim łączne nakłady budżetu państwa w całym okresie realizacji nie mogą przekroczyć 946 543 tys. zł (było 600 000 tys. zł), przy wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych wynoszącej 962 500 tys. zł (było 820 000 tys. zł) w cenach roku 2008 (było roku 2001) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312524]DzU nr 79, poz. 664[/link])
[b]OFIARY PRZESTĘPSTW: KOMPENSATA[/b]
- znowelizowana 3 kwietnia ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312542]DzU nr 79, poz. 665[/link]); „[link=http://www.rp.pl/artykul/4,318752_Pomoc_dla_ofiar_przestepstw_bedzie_szybsza_.html]Pomoc dla ofiar przestępstw będzie szybsza[/link]”
[b]BATERIE I AKUMULATORY[/b]
- nowa ustawa, która określa: wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady ich wprowadzania; zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Wymusiła ona zmiany w następujących ustawach: o Inspekcji Ochrony Środowiska; o podatku dochodowym od osób fizycznych; o podatku dochodowym od osób prawnych; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; o Inspekcji Handlowej; o odpadach; Prawo ochrony środowiska; o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; o finansach publicznych; o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312518]DzU nr 79, poz. 666[/link])
[b]OCHRONA ZWIERZĄT[/b]
- znowelizowana 24 kwietnia ustawa o ochronie zwierząt zacznie obowiązywać 30 czerwca, lecz dzisiaj wchodzą w życie niektóre przepisy, głównie dotyczące wydania aktów wykonawczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312528]DzU nr 79, poz. 668[/link])
[b]ŻOŁNIERZE ZAWODOWI[/b]
- zmieniona tego samego dnia ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., ale kilka zacznie funkcjonować już dzisiaj, np. dotyczące służby kandydackiej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312540]DzU nr 79, poz. 669[/link])
[b]OŚWIATA[/b]
- minister edukacji narodowej określił warunki i tryb dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektorów programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania ogólnego i zawodowego, a ponadto warunki, jakie muszą spełniać dopuszczone do użytku szkolnego podręczniki; rozporządzenie to, podobnie jak niżej wskazane, weszło w życie 10 czerwca ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314304]DzU nr 89, poz. 730[/link])
[b]ROŚLINY UPRAWNE: BILANS WODNY[/b]
- wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb wskazał minister rolnictwa i rozwoju wsi; wartości te są jednakowe dla wszystkich województw ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314297]DzU nr 89, poz. 735[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA