fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracodawco, uważaj na deklaracje składane załodze

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Nieformalne ustalanie dodatkowych elementów umowy o pracę nie jest zgodne z przepisami prawa. Co więcej, stwarza realne niebezpieczeństwo powstania konfliktu między stronami stosunku pracy. A stąd już tylko krok do sporu przed sądem
To, jakie zasadnicze składniki powinna zawierać umowa o pracę, zawarte jest w art. 29 kodeksu pracy. Zawiera on zwrot „w szczególności”, który oznacza, że katalog treści umownych nie jest zamknięty. W konsekwencji tego strony stosunku pracy mogą włączyć do niego także inne elementy, o ile oczywiście uznają, że są one dla nich istotne.Warto pamiętać, że przepisy kodeksu pracy wskazują jedynie warunki minimalne, jakim powinna odpowiadać umowa o pracę. A zatem nie ma przeszkód, aby umowa o pracę określała np. dłuższy okres wypowiedzenia, niż wynikający z przepisów kodeksu, albo dłuższe okresy urlopów wypoczynkowych czy dodatkowe zobowiązania pracodawcy wobec pracownika.Ale uwaga![b] Każde warunki umowy o pracę (a więc nawet te, które są dla pracownika dużo korzystniejsze, niż przewidują to regulacje kodeksowe), powinny zostać potwierdzone na piśmie.[/b] Wynika to jednoznacznie z art. 29 § 2 k.p. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczenie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA