fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy działalność gospodarczą wliczamy do stażu pracy

Regułą w prawie pracy jest, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, wlicza się jedynie okresy pozostawania przez pracownika w stosunku pracy. Ale są wyjątki
Pojęcie stażu pracy używane jest w przepisach prawa pracy w kontekście uzyskania określonych uprawnień pracowniczych, których nabycie i wymiar uzależnione są od okresu zatrudnienia. Wpływ na nabycie poszczególnych uprawnień pracowniczych wywiera jedynie okres związania pracownika umową o pracę, stosunkiem powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczą umową o pracę.Tym samym [b]ani okresy pozostawania przez pracownika stroną umów cywilnoprawnych, ani też okresy wykonywania przez niego działalności gospodarczej nie zostały przez ustawodawcę wliczone do okresów zatrudnienia, od których zależy nabycie poszczególnych świadczeń pracowniczych[/b].Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że działalność gospodarcza jest odmiennym rodzajem aktywności zarobkowej uregulowanym w odrębnym akcie prawnym. Mówi o niej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FC6DA6FA46E0C9F8C0C1661158009C88?id=236773]ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA