Fiskus nie zamierza zmieniać przepisów

Od początku roku wątpliwości podatników budzi naliczanie odsetek w sytuacji, gdy prowadzona była u nich kontrola podatkowa, z której wynikami się nie zgadzają. Resort finansów nie widzi jednak powodów do niepokoju
[b]Szkopuł w tym, że podczas gdy podatnicy czekają na decyzję organu podatkowego, aby się od niej odwołać – odsetki rosną.[/b][srodtytul]Były zmiany... [/srodtytul]Chodzi o zmiany w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=173A21020CD791781EC334EE4EB60C3B?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] wprowadzone od 1 stycznia 2009 r.Art. 54 § 1 pkt 6 ordynacji obowiązujący do końca 2008 r. stanowił ochronę dla kontrolowanych przez urząd skarbowy podatników. [b]Przepis ten zakazywał naliczania odsetek za zwłokę, jeżeli postępowanie podatkowe prowadzące do wydania decyzji nie zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia kontroli[/b]. W takich wypadkach odsetki od zaległości, które kwestionował podatnik, nie były naliczane w okresie od wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia kontrolowanemu decyzji w sprawie.Z początkiem tego roku przepis ten został jednak wykreślony z ustawy, a w zamian pojawił się nowy art. 165b. Dzięki n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL