Nieruchomości

Czy utworzenie wspólnoty jest obowiązkowe?

[i][b]Proszę o wskazanie regulacji prawnej dotyczącej obowiązku utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w budynku wielorodzinnym, w którym są 3 lokale mieszkalne należące każdy do innego właściciela. Jeśli utworzenie wspólnoty jest w tym przypadku obowiązkowe z mocy prawa, to proszę o wskazanie, jaki organ państwowy powinien egzekwować realizację tego obowiązku przez właścicieli. Ewentualnie proszę podać, jakie mogą być konsekwencje prawne, jeśli wspólnota nie jest utworzona.[/b][/i]
[i]- J.O.[/i] Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, gdy tylko zostanie wyodrębniona własność pierwszego lokalu w budynku (art. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy o własności lokali[/link]; dalej uwl). Tworzy ją ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.
Czytelnik prawdopodobnie pyta o obowiązek określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną i ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Tu istotne znaczenie ma wielkość wspólnoty. Duże wspólnoty, liczące 8 i więcej lokali, muszą stosować ustawę o własności lokali. Małe (do 7 lokali) mogą kierować się przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] o współwłasności (art. 19 uwl) albo podjąć jednomyślnie uchwałę o stosowaniu uwl. Piszemy o tym w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/56663.html]"Wspólnoty mieszkaniowe"[/link] w serwisie Nieruchomości. Lekturę proponujemy rozpocząć od następujących artykułów: [ul][li][link=http://www.rp.pl/artykul/69906.html]Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa[/link][/li][li][link=http://www.rp.pl/artykul/65377.html]Jak wybrać gospodarza wspólnoty mieszkaniowej[/link][/li][li][link=http://www.rp.pl/artykul/59738.html]Właściciele powinni zorganizować się sami[/link][/li][/ul]
Źródło: ROL

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL