Podatek dochodowy

Wydatki na proces sądowy zwiększą firmowe koszty

[b]Jesteśmy spółką. Podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży udziałów z małżeństwem prowadzącym działalność gospodarczą. Mieliśmy zapłacić sprzedającemu zadatek. Tak się stało. W związku jednak z naruszeniem przez niego warunków umowy złożyliśmy pismo o odstąpieniu od umowy i zażądaliśmy zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Ponieważ tak się nie stało, złożyliśmy pozew w sądzie. W związku z prowadzonym postępowaniem ponieśliśmy określone wydatki związane z obsługą prawną procesu oraz kosztami sądowymi (m.in. wpis). Czy wydatki te możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?[/b]
[b]Tak.[/b] Wszelkie wydatki związane z dochodzeniem od pozwanych zadatku trzeba uznać za koszty podatkowe. Związek pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu jest oczywisty. Bez uiszczenia opłaty sądowej sprawa w ogóle nie byłaby rozpatrywana przez sąd, natomiast skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej znacznie zwiększa szansę wygranej. [b]Takiego samego zdania była Izba Skarbowa w Poznaniu. W interpretacji z 28 lutego 2008 r. (ILPB3/423-293/07-4/EK) [/b]czytamy: „koszty sądowe i koszty obsługi prawnej związane z prowadzonym przez spółkę procesem o zapłatę mają na celu ochronę jej interesów prawnych. Są to koszty pośrednio związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, poniesione w celu wyegzekwowania należności, a więc osiągnięcia określonego przychodu. Wobec powyższego, przedmiotowe wydatki – niezależnie od rezultatu procesu – mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych”.
[i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=64D2681A6699B2E59642825E6ECE6C19?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL