Praca, emerytury, renty

3462 zł na rachunku OFE pozwoli na wypłatę

Gdy na koncie otwartego funduszu emerytalnego jest wystarczająco dużo środków, ubezpieczony może ubiegać się o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej
Od tego roku osoba, która ukończyła 60 lat i była członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), może otrzymać okresową emeryturę kapitałową. Dostanie ją od ZUS. Także on ustala prawo do niej oraz jej wysokość. Kwestie jej wypłaty reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Zgodnie z przepisami ustawy ze środków zgromadzonych w OFE przysługuje bowiem emerytura kapitałowa w postaci:
- [b]okresowej[/b] emerytury kapitałowej lub - [b]dożywotniej[/b] emerytury kapitałowej.
Pierwsza z nich wypłacana jest członkowi OFE do ukończenia 65. roku życia. Druga natomiast przysługuje dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia. Podczas wypłaty okresowej emerytury kapitałowej środki zgromadzone w OFE nadal w nim pozostają. Ponadto, wciąż możliwa jest też zmiana funduszu emerytalnego. Wypłata świadczenia okresowego uzależniona jest również od ilości środków zgromadzonych na rachunku OFE. Chodzi o to, że kwota takich środków ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Od marca 2009 r. jest to kwota wynosząca 3462 zł. Co będzie, gdy kwota ta jest niższa, niż wymagają tego przepisy? Wtedy nie ustala się prawa do okresowej emerytury. Natomiast środki niższe niż 3462 zł powiększają podstawę obliczenia emerytury z FUS.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL