Jak rozliczyć premię w transakcjach opcyjnych

W jaki sposób rozliczyć premię płaconą przy zawarciu transakcji opcyjnych?
W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych do czasu:- realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo- rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo- ich odpłatnego zbycia– o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4 ustawy o CIT, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na mocy tego przepisu koszty premii płaconej przy zawarciu transakcji opcyjnych nie będą kosztem podatkowym w momencie poniesienia tego wydatku.[i]Dariusz Gałązka, partner, biegły rewident w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL