fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Będąc członkiem zarządu, nie zawsze płacisz składki

Samo powołanie nie stanowi podstawy do ubezpieczeń. Daje ją dopiero podpisanie angażu pracowniczego lub zlecenia
Wykonywanie obowiązków członka zarządu spółki kapitałowej nie powoduje podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, bo osoby piastujące takie funkcje nie są wymienione w art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4B4A7B396F2FED1C84FFFDCF5483088E?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)[/link]. Nie znaczy to jednak, że nigdy w ich przypadku nie będzie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.[srodtytul]Liczy się podstawa[/srodtytul]Jeżeli umowa spółki z o.o. nie przewiduje innego trybu, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników (art. 201 § 4 kodeksu spółek handlowych). Członków zarządu spółki akcyjnej powołuje natomiast rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 368 § 4 k.s.h.). Ale nie jest to powołanie, o jakim mowa w art. 68 k.p. (por. [b]wyrok SN z 2 grudnia 2004 r., I PK 51/04[/b]).Powołan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA