fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozlicza się wspólnik spółki komandytowej

Określanie wyniku rocznego powinno być dokonane na podstawie takich zasad jak te, według których robione są rozliczenia miesięczne dla potrzeb przekazania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy
Rzeczpospolita, BS Bartek Sadowski
Do zeznania rocznego wspólnika spółki komandytowej, w której rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym, dołącza się sprawozdanie spółki. Nie ma bowiem potrzeby tworzenia dodatkowego
Spółka komandytowa ma możliwość kształtowania roku obrotowego przez odpowiednie postanowienia w umowie. Sądy rejestrowe akceptują takie rozwiązanie, wpisując spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.[srodtytul]Niekoniecznie kalendarzowy[/srodtytul]Rokiem podatkowym na mocy art. 11 ordynacji podatkowej jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Wobec braku odmiennych regulacji w odniesieniu do osób fizycznych oraz spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych rokiem podatkowym musi być rok kalendarzowy. Natomiast osoby prawne mogą przyjąć inny rok podatkowy. Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest bowiem przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 11 ordynacji podatkowej. Spółki komandytowe pozostają poza przepisami ustaw o podatku dochodowym, albowiem nie mają podmiotowości w tych podatkach (inaczej niż np. w VAT).Na mocy art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA