fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podpis na dowodzie przyjęcia towaru

Z przepisów dotyczących księgi przychodów i rozchodów wynika, że zakup towarów i materiałów powinien być opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zakupu. Czy w wypadku spółki cywilnej, gdzie jedynie wspólnicy dokonują zakupów, taki zapis powinien znajdować się na odwrocie faktur zakupowych, czy można go pominąć?
Każde otrzymanie materiałów i towarów musi być potwierdzone podpisem osoby te składniki majątku przyjmującej. Obowiązek ten dotyczy zarówno zakupów dokonywanych przez wspólników, jak i przez pracowników.§ 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170518]rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 ze zm.)[/link] mówi, że otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych oraz towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła.Przepisy nie określają, kto jest upoważniony do składania podpisu. Może to być każda osoba, która przyjęła towar. Ponieważ zakup taki jest wpisywany do księgi i powoduje obciążenie kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca żąda potwierdzenia, że dany składnik majątku faktycznie został otrzymany. Nie ma znaczenia, czy kupującymi są wspólnicy prowadzący działalność gospodarc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA