fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 58 z 10 kwietnia 2009

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 475 – 483):
> [b]edukacji narodowej[/b], z 31 marca i 1 kwietnia, w sprawie:
– warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (zmiana); wejdzie w życie 1 września, a niektóre przepisy 18 kwietnia,
– utworzenia formacji obrony cywilnej; 25 kwietnia,
> [b]infrastruktury[/b], jedno z 25, dwa z 26 marca i z 31 marca, w sprawie:
– wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym; 25 kwietna, a niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r.,
– służby informacji lotniczej,
– zasad działania telekomunikacji lotniczej,
– prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (zmiana); te trzy 25 kwietnia,
> [b]obrony narodowej[/b] z 1 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej; 25 kwietnia,
> [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 2 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium RP skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L., Pinus L.; 15 kwietnia,
> [b]zdrowia[/b] z 23 marca w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia; 25 kwietnia.
[b]Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/b] (poz. 484) z 25 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania; 25 kwietnia.
[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 485 – 486), dwa z 31 marca:
> o niezgodności z konstytucją art. 103 kodeksu pracy; przepis ten straci moc 10 kwietnia 2010 r. (K 28/08),
> o zgodności z konstytucją art. 394 1 § 2 kodeksu postępowania cywilnego (SK 19/08).
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=307520]Dz.U. nr 58[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA