fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 01.04.2020

Działalność BGK w Zachodniopomorskiem

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym i jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju województwa zachodniopomorskiego, aktywnie współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami i podmiotami z sektora małych i średnich firm
Ważnym obszarem działalności BGK jest wspieranie budownictwa. Bank udziela preferencyjnych kredytów Towarzystwom Budownictwa Społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Warto zaznaczyć, że gminy miejskie z województwa zachodniopomorskiego angażowały się w organizację TBS od początku istnienia tego programu. Dla wielu gmin inwestycje stały się podstawą ich programów polityki mieszkaniowej. W województwie działa 15 TBS i 14 spółdzielni mieszkaniowych będących kredytobiorcami Funduszu. Jedna z gmin korzystała również z kredytu ze środków KFM na budowę infrastruktury komunalnej, towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. W województwie oddano już do użytku ponad 6 tysięcy mieszkań kredytowanych ze środków KFM, w tym w samym Szczecinie - około 4 tys. Na szczególną uwagę zasługują działania TBS ze Stargardu Szczecińskiego, zaangażowanego w programy mieszkalnictwa chronionego. Stargardzki TBS, korzystając ze środk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA