• 21.07.2018

Biznesmeni zrzeszają się

Kilkadziesiąt organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających w Wielkopolsce skupia niemal wszystkie większe firmy regionu. Dwie najstarsze organizacje to Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Izba Przemysłowo-Handlowa. Pierwsza wywodzi się z powstałego w 1904 r. Związku Towarzystw Kupieckich. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa działa od 1989 r., ale też się powołuje na przedwojenne tradycje.
W stolicy Wielkopolski działa World Trade Centre Poznań. Jego zadaniem jest informowanie zagranicznych kręgów biznesu o atrakcyjności polskiej gospodarki i promowanie regionu. W Wielkopolsce funkcjonują również przedstawicielstwa organizacji ogólnokrajowych. Jednym z nich jest Loża Wielkopolska Business Centre Club. To największe z lokalnych przedstawicielstw BCC w Polsce.
Wielkopolski Klub Kapitału zrzesza właścicieli i szefów firm. Liczy ponad stu członków. Działa tu również Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji. To akredytowany ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Centrum Obsługi Inwestora, działające w strukturach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski nie jest co prawda organizacją biznesową, ale jedną z największych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego w kraju. Jego głównym zadaniem jest poszukiwanie inwestorów dla wielkopolskich gmin. Jedną z ponadregionalnych organizacji jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Jego działalność skupia się przede wszystkim na wspomaganiu ośrodków innowacji i np. inkubatorów przedsiębiorczości. Podobny zakres działalności ma Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Oprócz edukacji zajmuje się pomaganiem małym przedsiębiorcom, udzielając im pożyczek. Największą branżową organizacją jest Wielkopolska Izba Budownictwa. W Poznaniu działają dwie prężne organizacje wiążące miejscowe firmy z zagranicznymi. Jedną jest biuro kraju związkowego Hesja, z którym region współpracuje.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL