fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wniosek o zwrot nadpłaty składamy razem z korektą

Nie podlegają oprocentowaniu nadpłaty w wysokości nie- przekra- czającej 8,80 zł
Rzeczpospolita, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Aby odzyskać nadpłatę w VAT, trzeba przygotować wniosek o jej stwierdzenie. Razem z nim przedsiębiorca musi złożyć skorygowaną deklarację za miesiąc, w którym wykazał zobowiązanie podatkowe w wysokości większej od należnej
Wysokość nadpłaty jest określana przez organ podatkowy w decyzji (po zweryfikowaniu wniosku). Może się jednak zdarzyć, że organ zwróci nadpłatę bez wydania decyzji (gdy prawidłowość skorygowanej deklaracji nie będzie budzić wątpliwości). W takim uproszczonym trybie zdarzają się jednak pomyłki. Dlatego w art. 75 § 5 ordynacji podatkowej przewidziano ochronę dla podatnika. Przepis ten mówi, że gdy zwrotu nadpłaty dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek za zwłokę. W tym zakresie nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.[srodtytul]Czynności poprzedzające [/srodtytul]Zwrot nadpłaty poprzedza badanie, czy przedsiębiorca nie zalega z innymi podatkami. W takim przypadku nadpłata wraz z jej oprocentowaniem (jeśli będzie ono należne) z urzędu zostałaby zaliczona na poczet tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. W razie braku zaległości i bi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA