fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwładny może być związkowcem w kilku organizacjach w jednym zakładzie

Wiele statutów związkowych zakazuje wstępowania swoim członkom do innych organizacji, ale przepisy nie zawierają takiego zakazu
[b]– W firmie działają trzy związki zawodowe. Przekazują mi kwartalne informacje o liczbie zrzeszonych. Z danych za trzeci kwartał wynika, że łączna liczba pracowników będących członkami organizacji jest w mojej firmie większa niż stan zatrudnionych. Związki twierdzą, że podały mi prawdziwe dane. Jakie mam możliwości zewnętrznej, obiektywnej weryfikacji przekazywanych informacji o liczbie zrzeszonych?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Zasadniczo dla pracodawcy jedynym źródłem informacji o liczbie zrzeszonych pracowników jest kwartalne sprawozdanie składane przez zarząd zakładowej organizacji związkowej w trybie i terminie określonym w art. 2[sup]1[/sup] [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202]ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm., dalej ustawa o zz)[/link]. Takie dane podają one do 10 dnia po upływie każdego kwartału.Do sądowej, a więc zewnętrznej weryfikacji liczby zrzeszonych może doj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA