fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy pracownik naruszy poufne informacje

Przepisy zobowiązują podwładnego do zachowania lojalności wobec pracodawcy. Dotyczy to m.in. dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa. I to zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu
Można zaryzykować stwierdzenie, że każdemu szefowi zależy na takim pracowniku, który nikomu nie zdradzi tajemnic firmy. Nawet wtedy, gdy przejdzie do konkurencji. Jednocześnie przyszły pracodawca, zatrudniając osobę z rywalizującego z nim przedsiębiorstwa, ma na uwadze, że dzięki temu może zyskać pewne interesującego go dane objęte niejawnymi klauzulami. Praktyka pokazuje, że takie informacje są nie raz przekazywane. Czy słusznie? Jakie są zatem granice lojalności pracownika? Takie pytania często zadają pracodawcy.[srodtytul]Zakazana rywalizacja[/srodtytul]Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tak wynika z art. 11 ust. 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170546]ustawy z 16 kw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA