fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma może rozliczyć stratę z lat poprzednich

ROL
Może to zrobić przez kolejnych pięć lat. W tym celu musimy jednak osiągnąć odpowiedni dochód z tego samego źródła, czyli działalności gospodarczej
Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określają zasady rozliczania strat z lat poprzednich. Wynika z nich, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Trzeba jednak pamiętać, że w jednym roku można odliczyć nie więcej niż połowę straty. Straty nie rozlicza się także ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.Prostsze zasady obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych. Tu nie ma bowiem podziału na źródła przychodów.[ramka][b]Przykład[/b]W 2007 roku firma pana Szymona przyniosła 8 tys. złotych straty. Może być ona rozliczona z dochodem osiągniętym w latach 2008 – 2012. W każdym z tych lat można jednak odliczyć nie więcej niż 4 tys. zł. Rozliczenie straty nie może więc trwać krócej niż dwa lata.[/ramka]Z przepisów wynika, że podsta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA