fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak długo fiskus może sprawdzać rozliczenia przedsiębiorcy

Czas trwania kontroli w małych firmach nie powinien przekroczyć czterech tygodni. Dotyczy to jednak samego urzędu skarbowego. I to nie zawsze
Art. 82 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=236773]ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[/link] mówi, że nie można równocześnie podejmować więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Jeśli w firmie jest już jeden inspektor, to kolejny organ kontroli jest zobowiązany odstąpić od czynności kontrolnych i ustalić wspólnie z przedsiębiorcą inny termin. Ustawa przewiduje ograniczenie co do łącznego czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym.Ustawa określa maksymalne terminy kontroli. Limit czasu trwania kontroli ustalany jest odrębnie dla poszczególnych organów posiadających uprawnienia kontrolne. Zatem odrębnie np. dla ZUS i odrębnie dla urzędu skarbowego. Teoretycznie więc przedsiębiorca może być kontrolowany przez cały rok, jeśli kontrole będą przeprowadzać różne organy.Czas trwania kontroli jest zawsze wskazany w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Przedłużenie wymaga uzasadnien...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA