fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Bliskiemu należy się zachowek

Uprawniony do zachowku ma trzy lata na to, żeby wystąpić o jego wypłatę. Nie musi się zwracać do sądu
[b]Czytelnik sporządził testament, w którym jako jedynego spadkobiercę wskazał swego syna. Pyta, czy córka będzie miała prawo do zachowku. Czy należy to wyraźnie napisać w testamencie, czy też jest to oczywiste i wynika z przepisów prawa spadkowego?[/b]
To, że dziecku spadkodawcy pominiętemu w testamencie czy innej osobie uprawnionej do zachowku on się należy, wynika z przepisów kodeksu cywilnego określających zasady dziedziczenia. Tak więc [b]zastrzeżenie prawa do zachowku w testamencie jest niepotrzebne[/b]. Oprócz dzieci spadkodawcy do zachowku uprawniona jest [b]także jego żona[/b], a gdy spadkodawca zmarł bezpotomnie, [b]jego rodzice[/b], jeżeli go przeżyli, oraz [b]wnuki i prawnuki[/b], jeżeli córka czy syn nie przeżyli spadkodawcy.
Inne osoby prawa do zachowku nie mają.
Córka naszego czytelnika musi się jednak zwrócić o wypłatę zachowku do brata. Takie roszczenie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia testamentu. Oczywiście nie jest potrzebne występowanie o to przeciwko bratu do sądu. Uprawniony do zachowku i spadkobierca mogą się dogadać sami, ewentualnie zaangażować do spisania umowy – dla większej pewności - notariusza.
Zasadniczo uprawniony do zachowku nie może domagać się konkretnych dóbr, konkretnych przedmiotów pozostawionych przez spadkodawcę, lecz tylko równowartości zachowku w pieniądzu.
Oczywiście uprawniony do zachowku może zgodnie ustalić ze spadkobiercą, że tytułem zachowku otrzyma jakieś konkretne dobra, które wchodzą w skład spadku, czy też inne dobra należące do spadkobiercy zobowiązanego do wypłaty zachowku. Jeśli taką rekompensatą miałaby być nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub też użytkowanie wieczyste, konieczne będzie zawarcie stosownej umowy w formie aktu notarialnego.
[b]Jeśli spadkodawca chciałby, żeby w ręku osoby bliskiej, której w razie pominięcia jej w testamencie będzie się należał zachowek, znalazła się część jego majątku w naturze, może skorzystać z instytucji zapisu[/b].
Zapis to zawarte w testamencie zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego (przekazania własności określonego dobra, sumy pieniędzy, obligacji itd.) na rzecz danej osoby.
Jeśli zapis będzie swoją wartością odpowiadał wysokości zachowku czy nawet ją przewyższał, nie będzie potrzeby dokonywania rozliczeń, jakie wiążą się z ustaleniem i wypłatą zachowku.
[b]Zachowek wynosi zasadniczo połowę wartości udziału spadkowego, jaki by przypadł danej osobie, gdyby nie został spisany testament, a osoba ta dziedziczyłaby według reguł ustawowych[/b].
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że przy ustalaniu wartości zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, jakie mogą się znaleźć ewentualnie w testamencie. Uwzględnia się natomiast darowizny uczynione za życia przez spadkodawcę. Darowizny na rzecz osoby bliskiej uprawnionej do zachowku zalicza się jej na ten zachowek.
Kwestie związane z ustaleniem zachowku zostały szczegółowo unormowane w art. 991 – 1011 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link].
[b]Tylko wyjątkowo spadkodawca może w testamencie pozbawić danego spadkobiercę także zachowku. Jest to tak zwane wydziedziczenie[/b].
Muszą być jednak bardzo ważne tego powody zawinione przez niedoszłego spadkobiercę.
[b]Jeśli wydziedziczony ma dzieci, to one wchodzą niejako w jego miejsce. Im wówczas należy się zachowek.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA