Firmy częściej przegrywają spory przetargowe

Z roku na rok maleje liczba odwołań
Rzeczpospolita
Odwróciły się tendencje w orzecznictwie dotyczącym przetargów. Dotychczas częściej wygrywali wykonawcy, teraz – zamawiający
Jesienią ubiegłego roku nastąpiła istotna zmiana w sposobie rozstrzygania sporów przetargowych. Kilkuset społecznych arbitrów, którzy zasiadali w składach orzekających, zastąpiła wąska grupa (dziś 21) zawodowców tworzących Krajową Izbę Odwoławczą.„Rzeczpospolita” porównała statystyki orzecznictwa za pierwsze półrocze 2008 r. z analogicznym okresem w latach ubiegłych. Widać tu wyraźną zmianę. O ile arbitrzy częściej przyznawali rację przedsiębiorcom, o tyle członkowie KIO orzekają częściej na korzyść zamawiających. W pierwszym półroczu tego roku uwzględniono 216 odwołań (37 proc. wszystkich rozpatrzonych), a oddalono 231 (39 proc.). W tym samym okresie 2007 r. wykonawcy wygrywali 428 razy (41,3 proc.), a zamawiający – 343 razy (33,1 proc.). Korzystne dla przedsiębiorców tendencje były jeszcze wyraźniejsze w pierwszych półroczach poprzednich lat. W 2006 r. uwzględniono 884 odwołań, a oddalono 676, natomiast w 2005 r. liczby te wynosiły o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL