fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Kalendarium gospodarcze

? GUS poda wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz dynamikęprodukcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku.
? Szwajcarski bank centralny podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych.
? Indeks koniunktury w USA Philadelphia Fed.
? Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna w sierpniu.
? Kraków: Konferencja Wiedza – Innowacje – Biznes 2008. Organizator: CDN ComArch. Patron medialny „Rzeczpospolita”.
? Firmy: Amica Wronki – NWZA w sprawie skupu akcji do umorzenia i zmian w zarządzie.
? GUS poda informacje o wynikach finansowych towarzystw ubezpieczeniowych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych.
? Japonia: publikacja indeksu koniunktury uwzględniającego 12 wskaźników gospodarczych.
? Firmy: Paged i Teta – skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze 2008 r.; ATM – termin wypłaty dywidendy 0,54 zł na akcję.
? NBP poda dane o inflacji bazowej w sierpniu.? Firmy: Decora – NWZA w sprawie skupu 50 tys. akcji do umorzenia po maksymalnie 30 zł za sztukę.
? Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie w sprawie stóp procentowych.
? GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlui usługach.
? Firmy: Próchnik – NWZA; Pol-Inowex – planowany debiut giełdowy; Bank BPH, Bank PKO SA, MNI, Projprzem, Tim – okresowe wyniki finansowe.
? Rada Polityki Pieniężnej ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych.
? Firmy: Mediatel – NWZA,Makrum – NWZA, planowane zmiany w składzierady nadzorczej, podwyższenie kapitału w celu realizacji programu motywacyjnego.
? Firmy: Puławy – WZA, Fortis Bank Polska – WZA; zmiany w radzie nadzorczej.
—źródło: pap, reuters, notoria, dow jones
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA