fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Coraz lepiej wykorzystujemy pieniądze z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Na lata 2004 – 2009 Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazały 15 państwom beneficjentom ponad 1,3 mld euro bezzwrotnej pomocy. Polska, największy odbiorca wsparcia, dostała z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego ponad 533 mln euro.
Znajdujemy się w czołówce krajów najlepiej radzących sobie z wykorzystaniem tych środków.Mechanizmy finansowe to dodatkowe (oprócz funduszy europejskich) wsparcie przedsięwzięć prorozwojowych zmniejszających różnice ekonomiczne i społeczne w obrębie EOG, a także zacieśniających współpracę między Polską a państwami darczyńcami. To jedne z niewielu funduszy docierających tam, gdzie trudno o zdobycie środków z programów operacyjnych. Wpasowują się idealnie w lukę, trafiając do beneficjentów, którzy mieliby kłopoty z uzyskaniem środków z dużych programów, takich jak „Kapitał ludzki” czy „Innowacyjna gospodarka”.Wprowadzanie mechanizmów finansowych w Polsce odbywa się bardzo sprawnie, czego dowodem są duża wartość zawieranych umów i dobry poziom płatności. Dotychczas podpisano umowy na ponad 363,5 mln euro, co stanowi ponad 68 proc. kwoty alokacji. Stawia to nas na piątym miejscu wśród państw korzystających z pomocy oferowanej przez Norwegię...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA