fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służba zdrowia

Pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa

Rzeczpospolita
Marek Twardowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Rz: Kiedy Polacy będą mogli czuć się bezpiecznie, kupować tańsze leki i nie czekać miesiącami na wizytę u lekarza?
Marek Twardowski: W planie prac Rady Ministrów znajduje się projekt ustawy o refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych finansowanych ze środków publicznych, w którym zostaną zebrane wszelkie przepisy dotyczące refundacji produktów leczniczych finansowanych ze środków publicznych i sposobu ustalania ich cen. Projekt ten pozwoli m.in. na: pogłębienie implementacji prawa Unii Europejskiej, wprowadzenie zasad przejrzystości w proces podejmowania decyzji refundacyjnych dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwiększenie dostępności do leków bezpiecznych i skutecznych poprzez włączenie w proces decyzyjny analiz EBM i HTA, co wykluczy możliwość refundacji leków nieskutecznych, stworzenie kompleksowej regulacji, w której m.in. zostaną opracowane nowe kryteria refundacyjne, co pozwoli w pełni wykorzystać zdobycze medycyny oparte na dowodach naukowych.
Co resort zamierza zrobić, by wzmocnić nadzór nad rynkiem farmaceutycznym?
W związku z koniecznością wzmocnienia nadzoru nad rynkiem leków zamierzamy poprawić przepisy regulujące rynek farmaceutyczny. Chcemy np. umożliwić Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zbieranie informacji w zakresie powiązań kapitałowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na rynku obrotu produktami leczniczymi. Obecny podział tego rynku, tworzenie sieci aptek i grup kapitałowych, których członkami są podmioty posiadające apteki i hurtownie farmaceutyczne, nie zapewnia należytej ochrony zdrowia i życia pacjentów, ponieważ ceny leków są ustalane pomiędzy członkami grupy kapitałowej. Nie wpływa to korzystnie na portfel Polaka i nie przynosi korzyści Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Dlaczego tak się dzieje?
Apteki ogłaszają promocje i dzięki temu wzrasta realizacja recept oraz szybsze rozdysponowywanie i podwyższanie wielkości środków przeznaczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków. Przeznaczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia większych środków na refundację leków ogranicza możliwość przekazywania środków na inne świadczenie opieki zdrowotnej. Zwiększone zużycie leków wiąże się z nasileniem działań niepożądanych, co jest powodem częstszego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Szacuje się, że nawet do 20 procent hospitalizacji jest związanych z leczeniem działań niepożądanych produktów leczniczych.
Co się zmieni, gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
Konsekwencją wprowadzonych zmian przepisów będzie ograniczenie liczby i zakresu patologicznych działań, które powodują zwiększenie wydatków publicznych w systemie refundacyjnym oraz zwiększone zużycie leków. Zmiany przepisów umożliwią zwiększenie bezpieczeństwa i jakości terapii oraz podniosą jakość opieki farmaceutycznej. Wprowadzone przepisy przyczynią się również do zwiększenia konkurencji na rynku obrotu produktami leczniczymi, do podwyższenia jakości farmaceutycznej, jak również zwiększenia konkurencyjności cenowej w ustalaniu cen na leki refundowane.
Ponadto zamierzamy wprowadzić definicję ceny zbytu, sztywne ceny zbytu oraz sztywne marże hurtowe i detaliczne na leki refundowane, co zagwarantuje obniżenie cen tych leków, wyeliminuje znaczne różnice ich cen w poszczególnych aptekach i spowoduje, że ustalenie tychże cen przez producenta, hurtownika i aptekarza będzie z korzyścią dla pacjenta.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA