fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychód pomniejszamy o niezamortyzowaną wartość pojazdu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie książki przychodów i rozchodów wprowadziła w 2004 r. do ewidencji własny samochód osobowy. Teraz go sprzedaje. Czy niezamortyzowana wartość auta będzie kosztem uzyskania przychodu?
Tak Niezamortyzowana wartość początkowa samochodu jest kosztem uzyskania przychodu z jego sprzedaży.Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) przychód ze sprzedaży środków trwałych jest przychodem z działalności gospodarczej.Natomiast wydatki na nabycie środków trwałych pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych są kosztem uzyskania przychodu w wypadku ich odpłatnego zbycia (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Potwierdza to także art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.Tak więc niezamortyzowana wartość początkowa samochodu jest kosztem uzyskania przychodu z jego sprzedaży. Należy pamiętać, że niez...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA